Gegevensverwerking

Beste Bezoeker, Klant, Leverancier, ... 

In aansluiting op de nieuwe wetgeving omtrent GDPR, hierbij een woordje uitleg over het e-privacybeleid die bij ons van toepassing is.

Het beleid betreft de verwerking van persoonlijke gegevens van onze klanten en voormalige klanten, alsook de prospecten of diegene die
om informatie, bestekken of dergelijke contact met ons opnemen betreffende onze aanbod in voertuigen, dienstverlening of producten.

We verzamelen via deze website de anonieme gegevens wat betreft uw locatie, uw productinteresse, bezoeksduur, besturingssysteem.

Indien u inschrijft om onze mailinglijst dan heeft U ons de toestemming om U op de hoogte te houden van productwijzigingen, activiteiten of diensten en commerciele aanbiedingen die verband houden met de door ons geleverde diensten of service met betrekking ot uw mobiel voertuig of toekomstig mobiel voertuig. U kan zich ten alle tijde uitschrijven uit deze lijst, wil u zich melden via onderstaand emailadres of kom graag langs met de uitdrukkelijke wens U hieruit te schrijven.

Gegevensverwerking website via Offerte en Contactmodule. De volgende gegevens worden door ons bijgehouden en verwerkt :

Offerte-module Contact-module
Naam & Voornaam idem
Adresgegevens (straat, postcode, gemeente) idem
Telefoon of Gsm idem
Emailadres idem
Uw vraag idem
Keuze: nieuwe wagen, carrosserie of werkplaatsservice NIET

Wat betreft de gegvens die U aan ons verstrekt, heeft U het recht deze gegevens in te kijken, te wijzigen of te laten schrappen, tenzij deze volgens wettelijke en contractuele bepalingen moeten worden bijgehouden. U kunt ons een verzoek toesturen om deze gegevens in te zien, wijzigen en of verwijderen. Om misbruik te voorkomen kunnen wij u daarbij vragen om u legitiem te identificeren. Verzoek mogelijk via brief, mail of schriftelijke aan Emmely Bol (emmely.garagehugobol@skynet.be). Eventuele vragen of inlichtingen mag U ook richten tot deze persoon.

We nemen beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te beperken.

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Het verdient aanbeveling om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat U op de hoogte bent van de eventuele wijzigingen.

Alvast bedankt !

Team Garage Hugo Bol

E-privacyverklaring last update 28/05/2018